Tilmelding

VIGTIGT!!
Det følgende er kun gældende for tilmeldinger til idrætter og har ikke noget med bestillinger af eks. forplejning til arrangementer at gøre.

Siden 2016 har vi ikke opkrævet separat medlemskontingent.
Dette er nu indeholdt i aktivitetskontingentet.