Velkommen til Århus Firma Sport

Århus Firma Sport (ÅFS) er en fællesforening af firmaklubber i Aarhus og omegn. ÅFS blev stiftet d. 3. juli 1933 og har til formål gennem arbejdspladsen og familien at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Foreningen der er åben for alle, optager bl.a. personer fra alle firmaidrætsklubber hjemmehørende i Aarhus kommune og omegn samt disses familier. Århus Firma Sport har i dag ca. 10.000 aktive medlemmer. 

ÅFS er tilsluttet Dansk Firmaidræt

Er du interesseret i at dyrke idræt i ÅFS, kan du ovenfor læse om optagelse, priser m.m.
Du er også velkommen til at kontakte ÅFS på 86 78 62 22 eller på ÅFS for  yderligere information eller tilsending af et optagelsesskema.


Vores Vision 

  • Vi er det naturlige motionssamlingssted for århusianske arbejdspladser
  • Vi arbejder målrettet på at synliggøre Århus Firma Sport
  • Vi arbejder målrettet på at tilpasse og udvikle foreningens idræts- og motionstilbud