Denne sæson

Denne sæson

Volleyballudvalg:                                                                                                      

P.t. intet udvalg.  Dette års turneringsplan er udfærdiget af ÅFS Kontoret 

Spillested:

Århus Firma Sport

Paludan-Müllers Vej 110

8200 Aarhus N

Tlf.:  86 78 62 22 - mandag til fredag kl. 9.00 - 16.00

Mail: aarhus@aafs.dk


Puljeinddeling:
Der er i 2. halvdel 11 deltagende hold. Der er ikke foretaget op- og nedrykning efter 1. halvdel.

Et hold har trukket sig fra serie 2, mens der er kommet tre nye hold til. Det ene hold er placeret i serie 1, mens de to andre er placeret i serie 2.

6 hold i serie 1 og 5 hold i serie 2.

I begge serie mødes holdene 2 gange.


Kampskema:
Dette findes på opslagstavlen i indgangen. Hjælp hinanden med at få disse i postkassen – som er i gangen - når kampen er forbi. HUSK!!! at udfylde dem korrekt.

Cafeen
Cafeen holder åbent til 23.00. Køkkenet lukker dog for mad kl. 22.00. Ønskes der mad efter dette tidspunkt, kan det bestilles hos personalet. 

Ordensregler
Der må ikke medbringes egne mad- og drikkevarer i centret. Postevand er dog tilladt.

Parkering skal ske på parkeringspladsen.

Al færdsel i hallen med udendørs fodtøj SKAL foregå udenfor den hvide linie (håndbold linien). OGSÅ når man går hjem efter kamp!!

Drikkevarer må ikke medbringes på selve banen.


Stillingsservice:
Der vil jævnligt blive hængt turneringsstilling op på opslagstavlen i centret, men du kan også løbende holde dig orienteret på ÅFS hjemmesiden www.aafs.dk

Siden forsøges opdateret senest hver mandag. Her vil der også blive skrevet generelle informationer om turneringsafvikling – herunder eventuelle ændringer, holdtrækninger m.v.