Denne sæson

Denne sæson

 Volleyballudvalg:
P.t. intet udvalg.  Dette års turneringsplan er udfærdiget af ÅFS Kontoret


Spillested:
Århus Firma Sport
Paludan-Müllers Vej 110
8200 Aarhus N

Tlf.:  86 78 62 22 - mandag til fredag kl. 9.00 - 16.00

Mail: aarhus@aafs.dk


Serieinddeling:

Der er i 1. halvdel 10 deltagende hold. Holdene inddeles i 2 serier med hver 5 hold.
I begge serier mødes holdene 2 gange.
Der er ikke foretaget op- og nedrykning efter sidste sæsons resultater.

Kampskema:
Dette findes på opslagstavlen i indgangen. Hjælp hinanden med at få disse i postkassen – som er i gangen - når kampen er forbi. HUSK!!! at udfylde dem korrekt med rigtig score, point og holdnavne.

Cafeen
Cafeen holder åbent til 23.00. Køkkenet lukker dog for mad kl. 22.00. Ønskes der mad efter dette tidspunkt, kan det bestilles hos personalet.

Ordensregler
Der må ikke medbringes egne mad- og drikkevarer i centret. Postevand er dog tilladt.

Parkering skal ske på parkeringspladsen.

Al færdsel i hallen med udendørs fodtøj SKAL foregå udenfor den hvide linie (håndbold linien). OGSÅ når man går hjem efter kamp!!

Drikkevarer må ikke medbringes på selve banen.

Stillingsservice:
Der vil jævnligt blive hængt turneringsstilling op på opslagstavlen i gangen, men du kan også løbende holde dig orienteret på ÅFS hjemmesiden www.aafs.dk

Siden forsøges opdateret senest hver mandag. Her vil der også blive skrevet generelle informationer om turneringsafvikling – herunder eventuelle ændringer, holdtrækninger m.v.

Turneringsregler
Indenfor hver række, spilles alle mod alle.
Man har selv mindst én bold med hver gang. Der kan ikke lånes bolde i hallen.
De normale volleyballregler følges med følgende undtagelser.

 • Der skal være mindst 1 person af hvert køn på banen, og der må max. benyttes 4 spillere af samme køn. Man bør altid stille med 6 spillere på banen. Kan man ikke stille op med mindst 5 spillere, der overholder kønsreglen, kan kampen naturligvis afvikles, men modstanderen vinder kampen 3-0 (6 points). (Altså færre end 5 spillere, så har man ikke mulighed for at få point)

Følgende er gældende for sæsonen 2023/2024.

Der dispenseres fra antallet af damer og herrer således, at der kan tilmeldes ”rene” dame- og herrehold.

For damerne betyder dette, at der kan tilmeldes et damehold, der til hver kamp skal bestå af kun damer. Der skal altså være min. 5, max. 6 damer på banen, før resultatet kan gøres gældende.

Herrerne kan tilmelde et herrehold bestående af 4 herrer.

Der skal her altid være 4 - og kun 4 herrer - på banen ad gangen.

 • Flydende udskiftning er tilladt.
 • Time-out ikke tilladt i begge serier.
 • Der spilles running score. 1. og 2. sæt vindes af det hold, der først scorer 25 point med et forspring på mindst 2 point og ikke nogen max.
 • sæt til 25 point, med et forspring på mindst 2 point, dog max 27 point.
 • Hvert vundet sæt giver 2 point. Startes 3. sæt ikke pga. tidsproblem, afgøres dette sæt med 1 point til hvert hold.
 • Kampene skal være afsluttet til den fastsatte tid. Stillingen ved tidens udløb er det gældende resultat for sættet. Det er begge holds opgave at holde styr på tiden.
 • Resultatet påføres holdkortet, som afleveres i postkassen ved udgangen.
 • 22.20 er sluttidspunktet for programmets sidste kamp. Lyset i hallen, slukker automatisk 22.30.
 • Man må ikke benytte samme spillere på 1. og 2. holdet, medmindre særlige forhold gør sig gældende (sygdom, bortrejse o.l.). En spiller kan ikke deltage på 2 forskellige firmahold. Sker dette, og modstanderen nedlægger protest, vil kampens resultat blive 3-0 til det hold, der stillede ”lovmæssigt” op.
 • Ved holdtrækning – uanset hvornår i turneringen – nulstilles opnåede point og tilbageføres til modstanderholdene, hvorfra de er vundet.

 Aflysning af kampe:
Ønsker en klub at aflyse en kamp, skal klubben gøre følgende senest dagen før kl. 12.00 via mail:

 • Melde afbud til Århus Firma Sport carsten@aafs.dk
 • Melde afbud til modstanderhold
 • Modstanderholdet bør melde tilbage til den aflysende klub, at afbud er modtaget.
 • En aflysning af en kamp vil blive registreret som en tabt kamp, og modstanderen får 6 point for kampen.
 • I tilfælde af, at et hold glemmer at aflyse en kamp, bliver klubben tildelt et gebyr på 300 kr. Ved aflysning efter kl. 12 dagen før kampen tildeles klubben et gebyr på 150 kr.