Historien

Århus Firma Sports historie vil løbende blive opdateret her på siden. Der vil - når der er tid til det - blive sat skik på begivenhederne.

1933

Den 3. juli 1933 mødtes en række medarbejdere og ledere fra det Aarhusianske arbejdsmiljø. Her besluttede de at sætte system i den Aarhusianske firmafodbold og derved stiftede man FFF (Firmaernes Fodbold Forbund, Aarhus).

I skikkelse af Wagner Arndt (initiativtager og den første formand) og en række andre RIGTIG KLOGE mennesker bl.a. Dekoratør Asplund fra FDB, en Hr. Frostholm fra Aarhus Privatbank der senere blev overtaget af Provinsbanken og i dag er Danske Bank, Alfred Nielsen fra Revisionskontoret der i 1967 blev overtaget af Revisionsfirmaet KPMG samt en række andre personer bl.a. fra Magasin, Margarinefabrikken OMA, Handelsbanken, Århus Belysningsvæsen, Ford Motor Compagni, Postbudene, Valdemar Tørsleff og Aarhus Amt, blev det første repræsentantskabsmøde afviklet og foreningen var en realitet.

Op gennem 60’erne kom flere og flere idrætter til og det var vel helt naturligt, at man i 1971 skiftede navn til Århus Firma Sport (ÅFS).