Centrets personale


Carsten Pedersen, centerdirektør

        Anni Holm, bogholder

        John Pedersen, servicemedarbejder

        Martin Rasmussen, servicemedarbejder

        Tine Roslyng, køkkenleder